• IMG_5207
  • IMG_9095
  • IMG_9107
  • IMG_5197
  • IMG_9111
  • IMG_9120
  • IMG_9119
  • IMG_9129
  • IMG_9150
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh ...
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG KẾT NHIỆM KÌ: 2018-2019Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện. Không những thế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn biểu thị sức mạnh, ý chí của Thanh niên Việt Nam, tính xung kích của ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0